drukuj

Warsztaty taneczne: hip hop, break dance & taniec towarzyski

warsztaty taneczne: hip hop, break dance & taniec towarzyski

Fot. Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia

Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia organizuje 2 edycję warsztatów tanecznych. Tym razem można będzie nauczyć się podstaw hip hopu, break dance oraz salsy. Podczas warsztatów przewidzianych jest wiele ciekawych atrakcji. Imprezę nakręcają DJ PAWULONE oraz DJ SoulJAH.

Warsztaty z tańca hip hop poprowadzi Marta Bącalska. Marta na co dzień prowadzi formację taneczną w MDKu, bierze udział w turniejach tańca, na swoim koncie ma udział w wielu warsztatach m.in. z Roofim, Marcinem Mrozińskim, Wojciechem Kuczyńskim i innymi; warsztaty były oparte przy współpracy choreografów z Egurola Dance Studio. Zajęcia z hip hopu będą trwały 1,5 godziny (10.30 – 12.00).

Warsztaty z tańca break dance poprowadzą Bartosz Roszak oraz Maciej Kminikowski. Bartek – moim zdaniem w tańcu w ogóle chodzi o fantazję i kreatywność. Podoba mi się to, że za pomocą ruchu możemy stworzyć unikalny obraz, coś czego ludzie jeszcze nigdy nie widzieli. Moją miłość do tej sztuki potęguję miłość do muzyki. Maciej tańczy od 3 lat, taniec jest dla niego przede wszystkim zabawą. Twierdzi, że atmosfera w bboyowych kołach (cyphers) jest czymś, czego nie da się opisać. Zajęcia z break dance’a będą trwały 1,5 godziny (12.30 – 14.00).

Warsztaty z tańca towarzyskiego (salsa) poprowadzi Anna Grzegorska. Ania tańczy już od 4 lat w klubie dance&dance z Torunia w siedzibie w Inowrocławiu. Zajęcia z tańca towarzyskiego (salsy) będą trwały 1,5 godziny (14.30 – 16.00). Do zajęć z tańca towarzyskiego (salsy) nie jest wymagany partner/partnerka.

Każda z grup tanecznych będzie liczyła po około 20 osób.

Zapisy na warsztaty przyjmowane będą drogą mejlową do soboty 25 czerwca 2011 r., wystarczy wysłać e-maila na: 08mrmi@gmail.com, wraz z karą zgłoszeniową (załącznik 3 regulaminu) + ewentualną zgodą rodziców (punkt 5), w temacie wpisując „warsztaty taneczne” lub bezpośrednio w dniu warsztatów, tj. 27 czerwca 2011 r. od godz. 10.00.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
W razie niepogody warsztaty odbędą się w hali widowiskowo - sportowej.

W dniu warsztatów będzie nagrany materaił filmowy, który później pojawi się w internecie.

REGULAMIN WARSZTATÓW TANECZNYCH
hip hop, break dance i taniec towarzyski (salsa)

1. Organizatorem warsztatów tanecznych jest Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia.

2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach tanecznych jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.

3. Zapisując się na warsztaty organizowane przez Młodzieżową Radę uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia. Rada nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i obrażenia ciała uczestników zajęć tanecznych.

4. Pod pojęciem uczestnika rozumie się osobę biorącą udział w warsztatach.

5. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców (załącznik 1).
Dopuszczone do udziału w warsztatach będą wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub, które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w warsztatach tanecznych (Rozporządzenie MEN z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej, Dz. U. Nr 101 po. 1095 ze zm.).

6. Pod pojęciem warsztatów rozumie się zajęcia taneczne odbywające się w wyznaczonym przez Młodzieżową Radę terminie, tutaj: 27 czerwca 2011 roku (załącznik 2).

7. Warsztaty taneczne odbędą się na inowrocławskim Rynku.

8. Celem warsztatów jest propagowanie tańca jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu oraz doskonalenia swoich umiejętności tanecznych.

9. Uczestnictwo w warsztatach jest darmowe.

10. Warsztaty z tańca hip hop poprowadzi Marta Bącalska. Marta na co dzień prowadzi formację taneczną w MDKu, bierze udział w turniejach tańca, na swoim koncie ma udział w wielu warsztatach m.in. z Roofim, Marcinem Mrozińskim, Wojciechem Kuczyńskim i innymi; warsztaty były oparte przy współpracy choreografów z Egurola Dance Studio.

11. Zajęcia z hip hopu będą trwały 1,5 godziny (10.30 – 12.00).

12. Warsztaty z tańca break dance poprowadzą Bartosz Roszak oraz Maciej Kminikowski. Bartek – moim zdaniem w tańcu w ogóle chodzi o fantazję i kreatywność. Podoba mi się to, że za pomocą ruchu możemy stworzyć unikalny obraz, coś czego ludzie jeszcze nigdy nie widzieli. Moją miłość do tej sztuki potęguję miłość do muzyki. Maciej tańczy od 3 lat, taniec jest dla niego przede wszystkim zabawą. Twierdzi, że atmosfera w bboyowych kołach (cyphers) jest czymś, czego nie da się opisać.

13. Zajęcia z break dance’a będą trwały 1,5 godziny (12.30 – 14.00).

14. Warsztaty z tańca towarzyskiego (salsa) poprowadzi Anna Grzegorska. Ania tańczy już od 4 lat w klubie dance&dance z Torunia w siedzibie w Inowrocławiu u Pana Jakuba Pyrasa.

15. Zajęcia z tańca towarzyskiego (salsy) będą trwały 1,5 godziny (14.30 – 16.00).

16. Do zajęć z tańca towarzyskiego (salsy) nie jest wymagany partner/partnerka.

17. Każda z grup tanecznych będzie liczyła  po około 20 osób.

18. Zapisy na warsztaty przyjmowane będą drogą mejlową do soboty 25 czerwca 2011 r., wystarczy wysłać e-maila na: 08mrmi@gmail.com, wraz z karą zgłoszeniową (załącznik 3) + ewentualną zgodą rodziców (punkt 5), w temacie wpisując „warsztaty taneczne” lub bezpośrednio w dniu warsztatów, tj. 27 czerwca 2011 r. od godz. 10.00.

19. Osoba chcąca wziąć udział w warsztatach musi wypełnić kartę zgłoszeniową, która dostępna będzie w dniu warsztatów.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów bez podania przyczyny.

21. W razie niesprzyjających warunków pogodowych warsztaty zostaną przeniesione do Hali Widowiskowo – Sportowej przy al. Niepodległości 4.

22. Każdy uczestnik warsztatów ma obowiązek zabrania ze sobą stroju sportowego.

23. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem regulaminu.

24. Więcej informacji odnośnie warsztatów można uzyskać pod adresem e-mail: 08mrmi@gmail.com lub bezpośrednio u Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miejskiej Inowrocławia Małgorzaty Wojciechowskiej tel. 725 22 55 61.

Zdjęcia

  • warsztaty taneczne: hip hop, break dance & taniec towarzyski
Pierwsza inowrocławska Młodzieżowa Rada rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku. Od tej pory przedstawiciele, w rocznych cyklach, mają więcej »
Młodzieżowa Rada Miejska Inowrocławia
Autor:Młodzieżowa Rad...

Zaloguj się lub utwórz konto, by oceniać

Komentarze Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać